середа, 13 жовтня 2021 р.

День козацтва

14 жовтня – день багатий на свята. Саме цього дня ми відзначаємо і День захисника України, і Свято Покрови, і День українського козацтва, і День заснування Української повстанської армії (УПА) – військово-політичного підрозділу Організації українських націоналістів (ОУН).
Захист своєї Вітчизни від зазіхань з боку тих, хто час від часу намагається загрожувати державним засадам будь-якої країни - свята справа. Вона вимагає від людей сміливості, честі та відваги, дуже часто величезної самопожертви і колосальної самовіддачі. В цій статті мова піде про історію виникнення та основні віхи діяльності мужніх і відданих своїй землі українських козаків.
Українське козацтво як суспільний стан в Україні почало форму­ватися з кінця XV — початку XVI ст.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ : ВИНИКНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Перша згадка про українських козаків датована 1489 і 1492 р. В українській мові слово «козацтво» визначає суспільний стан вільних від кріпосного права людей, які займалися господарською діяльністю й обороняли Україну від іноземних загарбників. Козаків називали запорозькими, оскільки основні їхні центри розташовува­лися нижче дніпровських порогів.
Причинами виникнення українського козацтва можна вважати наступні:економічні - захоплення українських земель польськими та ли­товськими феодалами, нестача власної землі у селян і як наслі­док — переселення селян на «Дике поле», у Запоріжжя та нижнє Подніпров'я;соціальні - посилення феодального гніту, оформлення кріпосної залежності;політичні - намагання Польщі встановити контроль над утікача­ми в Подніпров'ї; національно-релігійні - гоніння на право­славну церкву;військові - необхідність захисту кордонів від зазіхань Кримського ханства.
Козаками ставалипередусім селяни, а також міщани і дрібна шляхта. За національним складом козацька спільнота була дуже неоднорідною: до неї входили молдавани, литовці, білоруси, росія­ни і навіть татари, але найбільше було українців.
Своєрідною столицею козаків була Запорозька Січ. Назва «Січ»по­ходить від слова «сікти»і означає укріплення з дерева, хмизу, глини. Розташовувалися січі на дніпровських островах. їх укріпляли ровами та високими валами з дерев'яним частоколом. Фортеця мала великі башти з бійницями для гармат. Іноді до річки проривали підземних хід. Першою з відомих Січей називають Хортицю (1553-1557 pp.), створену Дмитром Вишневецьким. Крім Хортицької, також відомі такі Січі, як Базавлуцька, Томаківська, Чортомлицька, Каменецька.
На Січі були склади, арсенали. У центрі розташовувався май­дан із церквою, від нього відходили довгі будинки — курені, у яких жили січовики. Курінь водночас був і військовою одиницею; всього їх налічувалося 38. Чисельність самих козаків залежала від пори року, епідемій, перебігу воєнних подій. Умови вступу до Січі були нескладними. Основними обов'язками козаків була військова служ­ба. Перебування жінок на території Січі заборонялося.
Січ мала ознаки державності: територію, систему владних ор­ганів, військо і правові звичаї.
Вищим органом влади виступала Січова Рада, до повноважень якої входило :оголошення війни і підписання миру, організація військових походів, покарання злочинців, розподіл угідь.Рішення Ради вважалися рішеннями всього війська і були обов'язковими для виконання; проводилася вона 2-3 рази на рік: 1 січня, 1 жовтня та після Великодня. На радах обирали і козаць­ку старшину.

Старшину обирала і кожна паланка (полк), до яких входили 6-7 куренів. Кількість паланок змінювалася від 5 до 8.
Отже, Запорозька Січ (Кіш) мала низку ключових ознак держав­ності, які згодом були використані при розбудові держави, та стала захисником від татарських нападів.
Військове мистецтво козаків, на думку багатьох дослідників, не поступалося найкращим європейським арміям.Запорозька піхота вважалася найбоєздатнішою в Європі. Вона шикувалася у три шеренги: перша стріляла, друга подавала руш­ниці, третя заряджала їх. Козацька кіннота наступала лавою, тобто півколом, й атакувала ворога не лише з фронту, а й із флангів.
Ефективно працювали сторожова й розвідувальні служби. «Мая­ки»,запалені сторожею, створювали своєрідний світловий телеграф, яким повідомляли про наближення ворога.
Для оборони козаки використовували табір — чотирикутне рухо­ме укріплення з кількох рядів зсунутих і скріплених між собою лан­цюгами возів, усередині якого розташовувалося козацьке військо. Та­бір використовували і в боях, і у переходах. У разі тривалої облоги або кругової оборони вози могли засипати землею, створюючи вал, а дов­кола викопували шанці («вовчі ями») із загостреними кілками на дні.
Козаки вміли успішно штурмувати ворожі фортеці, здійснювали морські походи на своїх суднах-чайках.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ : ВИНИКНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

ДОБА ГЕРОЇЧНИХ ПОХОДІВ:


1602 p. — розгром турецького флоту під Кілією.

1606 р. — взяття турецької фортеці Варни. 1608 р. — взяття і зруйнування Перекопу.

1614 р. — козацький флот під командуванням II. Сагайдачного напав на Трапезунд, Синоп та спалив турецький флот.

1615 р. — флот П. Сагайдачного атакував Стамбул.

1616 р. — розбито турецький флот під Очаковом, зруйновано Кафу.

1620-1621 pp. — Хотинська війна Османської імперії проти Речі Посполитої з метою завоювання українських і польських земель. За Хотинським мирним договором, турки зобов'язувалися не нападати на українські землі, а поляки — зупинити козацькі походи на Туреччину. В результаті було розвіяно міф про непереможність турецької армії; турки не змогли загарбати українські землі.

1624 р. — похід на Стамбул.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ : ВИНИКНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА


Важко переоцінити значення козацтва в історії України. Українські козаки :

— засвоїли степові запустілі землі;

— були захисниками південних районів України від турецько-та­тарських нападів;

— брали участь у народних повстаннях;

— сформували основи козацької державності.

За матеріалами інтернет ресурсів: 

 https://cutt.ly/zRwUyjS 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар